miljø

BILDESIGN TIL GENANVENDELSE 

Under udviklingen af ​​en ny Subaru, arbejder vores ingeniører lige fra starten med, at reducere mængden af ​​affald, der produceres under produktionen køretøj, og at reducere yderligere spild, når bilen har haft sit liv. Dette fremmer bevarelsen af ​​værdifulde materialer og energiressourcer.

Det er vigtigt at tage hensyn til disse mål i udviklingsfasen, og dermed følger alle designteams inden for Subaru retningslinjerne "Bildesign til genanvendelse". Disse retningslinjer, understøtter Subarus teknikere og leverandører under produktudvikling, for at optimere potentialet for genbrug af nye Subaru produkter.

 For at fremme en effektiv genopbygning, forsøger  Subaru at bruge så få materiale som muligt i hver del, og vælger helst materialer, der kan genbruges sammen.

Alle plast og gummi dele er mærket i henhold til internationale standarder, for at de kan let identificeres i genbrugsprocessen.

 Glas og større plastkomponenter såsom kofanger, spoilere og hjulkassernes indvendige skærme skal være let aftagelig for at minimere den samlede demonteringstid for hver bil.

I produktionen arbejder Subaru, for at øge effektiviteten i indsamlingen af ​​energi og råvarer, og arbejder mod at generering af affald og restprodukter minimeres. Det skal være let at genbruge en Subaru på en miljømæssigt forsvarlig måde. Forskellige væsker som brændstof, motorolie og kølevæske skal tømmes helt ud. Visse komponenter, der skal tages ud af bilen af ​​miljø, sundhed og sikkerhedsmæssige hensyn, såsom batterier, dæk og oliefiltre være let tilgængelige. Pyrotekniske enheder som airbags skal også håndteres på en sikker og miljømæssigt ansvarlig måde. 

miljø