Vi vil bygge verdens sikreste biler, så ingen bliver slået ihjel i – eller af – en Subaru.

Vores vision gælder ikke alene dem, der sidder i bilen, men også ubeskyttede trafikanter som cyklister og fodgængere.

Vi er kommet et godt stykke af vejen, hvad der dokumenteres af de tre seneste modeller, som i crashtest har fået det højeste antal point, der nogensinde er uddelt, og af flere testinstitutter er udnævnt som de bedste i deres respektive klasser.

Nøglen til dette er EyeSight-systemet, der er resultatet af al den viden, vi har samlet i over et kvart århundrede, og som bygger på et unikt stereokamera, der overvåger vejen foran bilen.

Subaru har i årenes løb eksperimenteret med både laser, radar og kombinationer af dem. I vurderingen har det imidlertid stået klart, at uanset hvor godt de fungerer, så er teknikken bag stereokameraet både hurtigst og mest pålidelig, når det gælder om at opdage og reagere på de risici, der kan opstå i trafikken.

EyeSight fungerer som et ekstra par øjne, der hjælper føreren med at overvåge vejen foran bilen og med at registrere, når andre køretøjer, cyklister eller fodgængere bliver potentielle farer.

Registrerer systemet en overhængende fare for kollision, kan EyeSight automatisk bremse bilen ned for at reducere skaderne eller – hvis forholdene tillader det – at undgå kollisionen helt. Ud over nødbremsen har Subaru en række andre funktioner, der gør intelligent brug af stereokameraet.

Det omfatter blandt andet en adaptiv fartpilot, der kontrollerer bilens hastighed, så føreren kan aflastes ved motorvejskørsel, samt en avanceret vognbaneassistent, der bidrager til mere sikker styring og kørsel. Subaru EyeSight forbedrer bilens ydelse på alle områder: kørsel, sving og opbremsning.


EYESIGHT

– ET EKSTRA PAR ØJNE

Til analyse af bilens omgivelser i 3D bliver der brugt to kameraer, hvis funktion ligner det menneskelige øjes. Ud over at registrere andre køretøjer, 'ser' systemet også dyr, forhindringer, fodgængere og cyklister, og det kan med stor sikkerhed fastslå afstand, form og hastighed. 

Systemet kan hjælpe føreren i en række køresituationer. Det kan mindske eventuelle kollisionsskader og om muligt forhindre en kollision helt, mindske førerens træthed på langture og stoppe ufrivillig acceleration ved aktivering af den forkerte pedal.

Subaru valgte stereokameraet, fordi det kan placeres fordelagtigt, beskyttet fra vejr og vind, men også fordi reaktionstiden er meget hurtig sammenlignet med andre former for assistentsystemer.

EyeSight har en betragtningsvinkel på 35 grader, og det rækker 130 meter foran bilen. Fordelen med et stereokamera er, at det er mindre følsomt over for dårlig sigtbarhed end andre assistentsystemer, og at det også reagerer hurtigere på, hvad det registrerer.

Vil du vide mere om, hvordan EyeSight fungerer?