Omfattende sikkerhed helt i dybden

Al sikkerhed er standardudstyr. Det omfatter blandt andet den elektroniske førerassistent, der hjælper føreren med at opdage og advare om fare, og som i en nødsituation kan gribe ind for at undgå en kollision mod faste og bevægelige genstande, herunder mennesker og dyr. De fleste funktioner er velkendte. Nogle er helt nye.

Road Sign Assist (RSA): Aflæsning af trafikskilte med hastighedsadvarsel.

Subaru Safety Sense hjælper dig med altid at have fuld kontrol over, hvilken fartgrænser der gælder. Systemets vidvinkelkamera ser vejskilte og præsenterer det sidst passerede hastighedsskilt ved at vise et billede af det ved siden af bilens speedometer. Hvis hastigheden overstiger den maksimalt tilladte, lyser skiltet konstant rødt. Skulle du gå glip af den information, hjælper Subaru Safety Sense dig med et lydsignal, der fortæller dig, at hastigheden stadig overstiger den aktuelle grænse.

Lane Departure Alert (LDA): Vejbane assistent

Subaru Safety Sense hjælper dig med at holde bilen i den rigtige vognbane. Systemet scanner vejen med sit vidvinkelkamera og identificerer den vognbane, du har valgt, ved at se både malede linjer på kørebanen og dens fysiske grænser såsom fortove eller kantsten. Skulle du ved et uheld svinge mod kanten af vejen eller en tilstødende vognbane, udsendes et lydsignal som advarsel. Skulle det blive nødvendigt, kan systemet også gribe ind ved at styre bilen tilbage i den rigtige vognbane og den retning, du har valgt.

Lane Tracing Assist (LTA): Vejbane assistent

Subaru Safety Sense hjælper dig med at holde bilen i midten af vognbanen. Ved at aflæse malede markeringer i vejen med sit vidvinkelkamera og give små ratimpulser via servostyringen, ser systemet, hvilken vognbane du har valgt og kan hjælpe dig med at følge vejen ved aktivt at holde bilen centreret i midten af bane. Systemet har også en logisk hukommelse. Skulle afmærkningerne på vejen blive uklare, husker den, hvordan vejen så ud før og kan regne ud, hvor banen fortsætter.

Pre Collision System (PCS): Autobremse

Subaru Safety Sense er en altid årvågen andenpilot, der ser alt, der sker i trafikken, og registrerer forhindringer, du måske selv er gået glip af. Hvis systemet registrerer en forhindring og vurderer, at der er risiko for kollision, udsender det først et lydsignal for at advare dig i god tid. Skulle du undlade at handle i tide, og systemet vurderer, at der er risiko for kollision, aktiveres bremserne automatisk for at reducere hastigheden og om nødvendigt stoppe bilen helt.

Dynamisk radarfartpilot (DRC): Adaptiv fartpilot.

Subaru Safety Sense hjælper dig med at holde en jævn og behagelig hastighed, mens du automatisk holder en forudindstillet sikker afstand til al trafik foran dig. Hvis du indhenter et langsommere køretøj, bremses hastigheden blødt og behageligt, indtil den forudindstillede afstand er nået. Systemet overvåger også flere køretøjer på samme tid. Hvis køretøjet foran dig kører ind i højre vognbane, og der er en anden foran, beregnes hastigheden og distancen for begge på samme tid. På den måde tilpasses accelerationen, så man undgår unødvendig hård opbremsning, inden næste køretøj har indhentet. På samme måde ser systemet også langsommere køretøjer i de tilstødende vognbaner. Hvis et andet køretøj er ved at skifte til samme vognbane, som du kører i, eller hvis du selv skifter til en langsommere vognbane, tilpasses til det andet køretøjs hastighed automatisk i god tid for at undgå hårde opbremsninger.

Emergency Driving Stop System (EDSS): Automatisk nødbremse

Subaru Safety Sense tager sig af sin chauffør og alle i og uden for bilen. Via et kamera i kabinen kan systemet registrere, hvis føreren mangler opmærksomhed eller pludselig bliver ude af stand til at køre videre. Skulle dette ske, forsøger systemet at få førerens opmærksomhed ved først at udsende et lydsignal. Hvis føreren stadig ikke reagerer, lyder et højere advarselssignal. Skulle det ikke være nok, aktiveres bilens havariblink samtidig med, at bilen automatisk sænker farten, indtil bilen står helt stille.

Proactive Driving Assist (PDA): Intelligent førerassistance

Subaru Safety Sense hjælper dig med at finde det optimale vognbane. Systemet aflæser vejen i forhold til bilens position og måler afstandene til forankørende køretøjer og ubeskyttede trafikanter. Er du ved at passere fodgængere, der går på hver side i en smal passage, kan det give styreimpulser via rattet, så du får kurs i den sikrest mulige afstand til fodgængerne. Systemet er også med til aktivt at tilpasse hastigheden til det forankørende køretøj - men også vejens sving - så den mest jævne hastighed kan holdes i alle tænkelige situationer ved at undgå hårde og pludselige opbremsninger.

Safe Exit Assist (SEA): Blindvinkeldetektor med cyklistadvarsel

Subaru Safety Sense hjælper dig med at beskytte ubeskyttede trafikanter som fodgængere og cyklister. Blandt andet har "blindvinkeladvarslen" en funktion, som registrerer cyklister, der nærmer sig hurtigt bagfra og advarer dig om at åbne førerdøren. Advarslen foregår i to trin. I det første lyser advarslen om blindvinkel op i det udvendige bakspejl. Skulle det lykkes at trække i dørhåndtaget for at åbne døren, forstærkes advarslen ved, at der udsendes et lydsignal, samtidig med at advarselslampen for den blinde vinkel begynder at blinke.